Saturday, September 14, 2019

Concert schedule of Maharajapuram S.Srinivasan & Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan for Navaratri 2019


Concert schedule of Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan  for
Navaratri 2019
Date & Time of The Concert
Sabha / Organisation
Venue of the Concert
Accompaniments for the Concert
29-9-2019
9:30 AM
Anandam Old Age Home
Ambattur
Anandam Old Age Home
Kallikuppam, Near Soda Ikea College, Ambattur, Chennai
Kovai Chandran - Violin
Chennai Thyagarajan - Mridangam
4-10-2019
6:30 PM
Sringeri Sankara Mutt
Vasant Vihar, New Delhi
Shankara Vidya Kendra
Paschimi Marg, Block D
Vasant Vihar , New Delhi
R.Sridhar - Violin
Kumbakonam Padmanabhan - Mridangam
8-10-2019
10 AM
Guruji Sree Kasi Viswanathar Sree Veda Vysar Tapovanam Chennai
Guruji Sree Kasi Viswanathar Sree Veda Vysar Tapovanam ( Near Jambulingeshwar Temple) Kallathu Medu Street , Kamarajapuram,Chennai
Kovai Chandran - Violin
Tanjore Kumar - MridangamConcert schedule of Maharajapuram S.Srinivasan  for  Navaratri 2019
Date & Time of The Concert
Sabha / Organisation
Venue of the Concert
Accompaniments for the Concert
30-9-2019
7:30 PM
Sringeri Sankara Mutt, Kripasankari Street West Mambalam Chennai
Sringeri Sankara Mutt, Kripasankari Street West Mambalam Chennai
Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan - Vocal Support
Nagai R.Muralidharan - Violin
Chennai Thyagarajan - Mridangam
M.Gururaj - Morsing
6-10-2019
6:30 PM
Guruji Sree Kasi Viswanathar Sree Veda Vysar Tapovanam Chennai
Guruji Sree Kasi Viswanathar Sree Veda Vysar Tapovanam ( Near Jambulingeshwar Temple) Kallathu Medu Street , Kamarajapuram,Chennai
Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan - Vocal Support
Parur M.A.Sundareswaran - Violin
Chennai Thyagarajan - Mridangam