Thursday, July 16, 2020

YouTube Links for Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan’s Online Live Concert for Parvaur Mookambika Saraswathy Mandapam – July 15 2020


YouTube Links for Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan’s Online Live Concert for Parvaur Mookambika Saraswathy Mandapam  – July 15 2020


Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan – Online Live Concert July 15 2020– YouTube Link


Video Courtesy : Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan’s  Social Media Profile Page

Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan – Vocal

Concert Contents
1.      Sri Raja Mathanngi – Suddha Dhanyasi- Adi- Harikesanallur Muthiah Bhagavathar
2.      Sri Mahaganapthira – Gowla – Misra Chapu  - Muthuswamy Dikshitar
3.      Panchaksha Peeta Roopini – Karnatakadevagandhari – Adi- Muthuswamy Dikshitar
4.      Sri Saraswati – Arabhi- Roopakam - Muthuswamy Dikshitar
5.      Sri Rama Saraswati- Nasikabhooshani- Adi- Muthuswamy Dikshitar
6.      Kanthimathi Annai – Kaanada – Misra Chapu- Papanasam Sivan
7.      Vinayakuni – Madhyamavati – Adi- Tyagaraja 

Sunday, July 5, 2020

YouTube Links for Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan’s Online Live Concert for the Chathurmasya Gurupriya Sangeetha Upasana Concert Series of Sri Kanchi Mutt & South Zone Cultural Centre, Thanjavur – July 5, 2020


YouTube Links for Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan’s Online Live Concert for the Chathurmasya Gurupriya Sangeetha Upasana Concert Series of Sri Kanchi Mutt & South Zone Cultural Centre, Thanjavur   – July 5, 2020

Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan – Online Live Concert –July 5, 2020– YouTube Link


Video Courtesy : Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan’s  Social Media Profile Page

Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan – Vocal

Concert Contents
1.      Gajavadana Maam Pahi- Hamsadwani- Rupakam – M.D.Ramanathan
2.      Kanchadalaya Daakshi- Kamalamanohari – Adi - Muthuswamy Dikshitar
3.      Saamagaana Priye- Anandha Bhairavi- Adi- Periyasaaami Thooran  
4.      Sri Mathurapuri – Bilahari – Rupakam - Muthuswamy Dikshitar
5.      Ekamresa Nayaki- Shanmugapriya – Adi - Muthuswamy Dikshitar
6.      Naan Oru Vilayaatu – Navarasa Kaanada – Adi- Papanasam Sivan
7.      Mathiyal Vithaganaagi- Surutti- Kanda Chapu – Arunagiri Nathar