Tuesday, June 28, 2016

You Tube Links for Maharajapuram S. Srinivasan & Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's DD National Program of Music

You Tube Links for  Maharajapuram S. Srinivasan & Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's DD National Program of Music


Doordharshan National Program of Music  - June 3rd 2013

Maharajapuram S. Srinivasan- Vocal
Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan - Vocal Support
Parur M.A. Sundaresan - Violin
Tanjore Ramadas- Mridangam
H. Sivaramakrishnan-  Ghatam

01- Nagagandhari- Nagagandhari-Adi- Muthuswamy Dikshitar


02- Paripalaya-Pantuvarali- Adi- Swathi Thirunal


03- Misra Sivaranjani Thillana - Misra Sivaranjani- Adi- Maharajapuram Santhanam
Wednesday, June 22, 2016

You Tube Links for Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's Thiruvarur Trinity Music Festival Concert May 3, 2014

You Tube Links for Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's Thiruvarur Trinity Music Festival Concert May 3, 2014

 01- Gajananayutham - Chakravaham- Adi- Muthuswamy Dikshithar


02- Salakalla Laadu- Arabhi- Adi- Tyagaraja


 03- Pantuvarali Raga Alapana


 04- Saaramegani- Pantuvarali- Adi- Tyagaraja

 

Friday, June 17, 2016

Youtube Links - " Kaatrinile Varum Geetham" Television Show on Maharajapuram Sri Santhanam-: Ft. Interviews by Maharajapuram Srinivasan & Maharajapuram Ganesh Viswanathan

"Kaatrinile Varum Geetham" Television Show on Maharajapuram Sri Santhanam-: Ft Interviews by Maharajapuram Srinivasan & Maharajapuram Ganesh Viswanathan
Video Courtesy: DD Podhigai

Concert Team Details:

Maharajapuram V. Santhanam- Vocal
Maharajapuram S. Ramachandran - Vocal Support
Nagai R. Muralidharan - Violin
Thiruvarur Bhakthavatsalam - Mridangam 

01- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam


02- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
03- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
04- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
05- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
06- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
07- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
08- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam