Friday, June 19, 2020

You Tube Links for Maharajapuram S.Srinivasan’s Isai Chaaral Concert – July 20 2013

You Tube Links for Maharajapuram S.Srinivasan’s Isai Chaaral Concert – July 20 2013Video Courtesy : DD Podhigai Channel
DD Podhigai Isai Chaaral Programme              
Telecast date & time : 20 July 2013 3:15 PM IST

Artiste Details

Maharajapuram Sri S.Srinivasan-Vocal
Sri V.L.Kumar-Violin
Sri R.Ramesh-Mrudangam
Nerkunam Sri Manikandan-Morsing
Smt.Rani Anantharaghavan – Tambura

Concert Contents -:

01-  Sri Swaminathaya Namaste – Khamas – Kanda Chapu – Muthuswamy Dikshitar

02-shrI_pArthasArathinA-shuddhadhanyAsi-m_dIkshitar

03-rAgam_pUrvikalyANi – Vocal

04-rAgam_pUrvikalyANi – Violin

05- maracitivEmO_nannu_maravakura-pUrvikalyANi-mysore_vAsudevAcAr


06-celimini_jalajAkSu_gaNTE-yadukulakAmbhOji-tyAgarAja

07-akhilANDEshvari_rakSamam-dvijAvanti-m_dIkshitar

08-gOvindA-janasamodhini-purandaradAsar

09-nAlai_varum_enru-candrakauns-madurai_gs_maniNo comments:

Post a Comment