Monday, March 13, 2017

You Tube Links for Maharajapuram S. Srinivasan & Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's DD National Program of Music

You Tube Links for  Maharajapuram S. Srinivasan & Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's DD National Program of Music\


Doordharshan National Program of Music  - December 3rd 2016

Maharajapuram S. Srinivasan- Vocal
Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan - Vocal Support
Nagai R. Muralidharan- Violin
Sherthalai Ananthakrishnan- Mridangam
Nerkunam Dr Sankar - Kanjeera
Saraswathy - Tambura

Video Courtesy: DD National 

01- Gajavadana Mam Pahi- Hamsadhwani- Rupakam- M.D.Ramanathan
02- Shanmugapriya Ragam Alapana
03- Ekamresa Nayaki - Shanmugapriya - Adi- Muthuswamy Dikshitar
04- Pavanatmaja - Nattai- Kanda Chapu- Muthuswamy Dikshitar
05-Sankarabharanam Ragam Alapana
06- Rama Ninnu Vina - Sankarabharanam - Rupakam- Thyagaraja
07- Neeraja Dala - Maandu- Adi- Mannargudi Sambasiva Bhagavathar


1 comment: