Sunday, June 2, 2019

Concert Schedule of Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan for June - August 2019


Concert Schedule of Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan for June - August 2019


Date & Time of The Concert
Sabha / Organisation
Venue of the Concert
Accompaniments for the Concert
15-6-2019
6:30 PM
Gandharva Gana Sabha
1/55 Oragadam Road
Ambattur
Chennai - 53
Sath Sangam Hall
Venkatapuram
Ambattur
Chennai - 53
Parur M.A.Sundareswaran - Violin
Chennai Thyagarajan - Mridangam
17-8-2019
6:45 PM
Sree Sath Sanga Papanasam Sivan Karnataka Sangeetha Sabha
 Madipakkam Chennai
Sath Sanga Ramanujar Hall, Sath Sangam Street Madipakkam Chennai -91
M.Vijay - Violin
Chennai Thyagarajan - Mridangam
M.Gururaj - Morsing
18-8-2019
6 PM
Anakaputhur Sri Raghavendra Swami Mutt
Anakaputhur
Chennai
Sri Raghavendra Temple Venkateswara Nagar Guruswamy Nagar Anakaputhur Chennai -74
Madurai Vijayaganesh - Violin
Chennai Thyagarajan - Mridangam
25-8-2019
6:30 PM
Sri Thyaga Brahma Gana Sabha T.Nagar
Chennai - 17
P.Obul Reddy Hall
Vani Mahal G.N.Chetty Road T.Nagar Chennai -17
Pappu Gyandev - Violin
Chennai Thyagarajan - Mridangam

No comments:

Post a Comment