Friday, May 27, 2016

You Tube Video Links of Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's Isai Arangam - DD Podhigai

You Tube Video Links of Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan's Isai Arangam Program - DD Podhigai 


Concert Details

DD Podhigai Isai Arangam Program

Telecast Date : 17-5-2016

Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan - Vocal
R. Rahul - Violin
N.C. Bharadwaj- Mridangam
Adambakkam Sankar-  GhatamRani Anantharaghavan - Tambura


01- Gajananayutham - Chakravaham- Adi- Muthuswamy Dikshithar


02- Mohanam Raga Alapana


03- Dayarani- Mohanam - Kanda Chapu- Tyagaraja

 04- Kandanin Azhagil- Sindhu Bhairavi- Adi- Swami Surajananda

No comments:

Post a Comment