Friday, June 17, 2016

Youtube Links - " Kaatrinile Varum Geetham" Television Show on Maharajapuram Sri Santhanam-: Ft. Interviews by Maharajapuram Srinivasan & Maharajapuram Ganesh Viswanathan

"Kaatrinile Varum Geetham" Television Show on Maharajapuram Sri Santhanam-: Ft Interviews by Maharajapuram Srinivasan & Maharajapuram Ganesh Viswanathan
Video Courtesy: DD Podhigai

Concert Team Details:

Maharajapuram V. Santhanam- Vocal
Maharajapuram S. Ramachandran - Vocal Support
Nagai R. Muralidharan - Violin
Thiruvarur Bhakthavatsalam - Mridangam 

01- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam


02- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
03- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
04- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
05- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
06- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
07- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam
08- Kaatrinele Varum Geetham TV Show  on Maharajapuram Santhanam

No comments:

Post a Comment