Wednesday, November 4, 2015

Concert schedule of Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan & Maharajapuram S.Srinivasan for November 2015

 

Concert schedule of Maharajapuram S. Ganesh Viswanathan  for November  2015

Date & Time of The Concert
Sabha / Organisation
Venue of the Concert
Accompaniments for the Concert
13-11-2015
5:15 PM
Rasikhapriya
Kolkatta
Uttam Mancha
10/1/1, Manoharpukur Road, Kolkatta-700026
Parur M.A.Sundaresan – Violin
Sai Giridhar - Mridangam
 

 

 

 

Concert schedule of Maharajapuram S. Srinivasan   for November  2015

Date & Time of The Concert
Sabha / Organisation
Venue of the Concert
Accompaniments for the Concert
6-11-2015
6PM
South Indian Cultural Association , Hyderabad
Ravindra Bharathi
Hyderabad
Parur M.A.Sundaresan – Violin
Sherthalai  Ananthakrishnan – Mridangam
8-11-2015
6 PM
Sankethi Sangeetha Sabha Hosahalli Shimoga Karnataka
Gamaka Bhavana Hosahalli Shimoga Karnatak
Hosahalli V. Raghuram – Violin
Keshav Bhardwaj – Mridangam
 


 

No comments:

Post a Comment